Home Project Reference

FIT's PROJECT LIST (2020)

စဉ် နေ့စွဲ ရွာ / မြို့ / ခရိုင်
8328-Jul-20 ရေကြည် ဟင်္သာတခရိုင်
8227-Jul-20ကျွန်းကုန်းရွာမြန်အောင်မြို့နယ်
8126-Jul-20 ပုသိမ် EPC ပုသိမ်မြို့နယ်
8025-Jul-20 ကျွန်းကုန်းရွာ မြန်အောင်မြို့နယ်
7924-Jul-20တဲကြီးကုန်း-ငှက်ပျောတောရွာမြန်အောင်မြို့နယ်
7820-Jul-20မီးလောင်ကွင်းရွာ မြန်အောင်မြို့နယ်
7719-Jul-20 ယင်းဒိုက်ကုန်းကျေးရွာ မြန်အောင်မြို့နယ်
7614-Jul-20 မဲဇလီကုန်း ဟင်္သာတခရိုင်
7512-Jul-20 မြန်အောင်၊ဘုတ်ကွင်းရွာ မြန်အောင်မြို့နယ်
7430-Jun-20ထူးကြီးမြို့ ဟင်္သာတခရိုင်
7327-Jun-20မြန်အောင်မြို့ မြန်အောင်မြို့နယ်
7225-Jun-20တဲကြီးကုန်း၊ညောင်ပင်ကွင်း မြန်အောင်မြို့နယ်
7125-Jun-20ထန်းတောစု၊ကရင်ကွင်းရွာ အင်္ဂပူမြို့နယ်
7025-Jun-20ကရင်က မဲဇလီကုန်းမြို့နယ်
6924-Jun-20ထန်းတောစု၊ကရင်ကွင်းရွာ အင်္ဂပူမြို့နယ်
6823-Jun-20ပါလီမန်ကွင်း ထူးကြီးမြို့ဟင်္သာတခရိုင်
6717-Jun-20တဲကြီးကုန်း၊ညောင်ပင်ကွင်းမြန်အောင်မြို့နယ်
6610-Jun-20လမိုင်းကွင်း ကြံခင်းမြန်အောင်မြို့နယ်
655-Jun-20ညောင်ဝိုင်း မြန်အောင်မြို့နယ်
643-Jun-20လေးတူးရွာ မြန်အောင်မြို့နယ်
632-Jun-20ကြံခင်း မြန်အောင်မြို့နယ်
621-Jun-20ကြံခင်း မြန်အောင်မြို့နယ်
6130-May-20သခွတ်ကွင်း မြန်အောင်မြို့နယ်
6029-May-20ရွှေပြည်သာ မြန်အောင်မြို့နယ်
5926-May-20သခွတ်ကွင်း မြန်အောင်မြို့နယ်
5825-May-20အိုင်သပြု လေးမျက်နှာမြို့နယ်
5720-May-20ဟင်္သာတမြို့ ဟင်္သာတမြို့နယ်
5620-May-20လေကြီး မဲဇလီကုန်းမြို့နယ်
5518-May-20အိုင်သပြု လေးမျက်နှာမြို့နယ်
5418-May-20အိုင်သပြု လေးမျက်နှာမြို့နယ်
5317-May-20ရွှေပြည်သာ မြန်အောင်မြို့နယ်
5216-May-20မိုးခေါင်ကွင်း မဲဇလီကုန်းမြို့နယ်
5114-May-20လေးမျက်နှာမြို့ လေးမျက်နှာမြို့နယ်
5014-May-20ဇလွန်မြို့ ဟင်္သာတခရိုင်
4913-May-20သပြေကုန်း၊အင်းဝ မြန်အောင်မြို့နယ်
4813-May-20ထန်းသုံးပင်၊ပေကုန်း မြန်အောင်မြို့နယ်
4713-May-20ထန်းသုံးပင်၊ပေကုန်း မြန်အောင်မြို့နယ်
4611-May-20နိဗ္ဗာန် ဟင်္သာတမြို့နယ်
4510-May-20ရှမ်းခေါင်းဗြဲ အင်္ဂပူမြို့နယ်
449-May-20သပြေကုန်း၊အင်းဝ မြန်အောင်မြို့နယ်
439-May-20သပြေကုန်း၊ခွန်နှစ်အိမ်တန်း မြန်အောင်မြို့နယ်
428-May-20ရှမ်းခေါင်းဗြဲ အင်္ဂပူမြို့နယ်
416-May-20ကနောင်၊ကျောက်စရစ်ကျွန်း မြန်အောင်မြို့နယ်
405-May-20ရှားတော မြန်အောင်မြို့နယ်
393-May-20ရှားတော မြန်အောင်မြို့နယ်
3829-Apr-20မီးသွေးမြောင်း မြန်အောင်မြို့နယ်
3728-Apr-20ထူးကြီး(E.P.C)ဟင်္သာတခရိုင်
3620-Apr-20မုန်တိုင်ရွာ မြန်အောင်မြို့နယ်
3516-Apr-20ကနောင် မြန်အောင်မြို့နယ်
3410-Apr-20ထူးကြီး(E.P.C) ဟင်္သာတခရိုင်
338-Apr-20ထူးကြီး(E.P.C) ဟင်္သာတခရိုင်
325-Apr-20နိဗ္ဗာန်၊ကြာဂရက် ဟင်္သာတမြို့နယ်
314-Apr-20လေးမျက်နှာမြို့(E.P.C)လေးမျက်နှာမြို့နယ်
302-Apr-20ရေကြည်မြို့ ရေကြည်မြို့နယ်
291-Apr-20အင်္ဂပူမြို့(E.P.C)ဟင်္သာတခရိုင်
2831-Mar-20ခြံကုန်း မြန်အောင်မြို့နယ်
2731-Mar-20ရေကြည်မြို့ ရေကြည်မြို့နယ်
2629-Mar-20မြန်အောင်မြို့(E.P.C)မြန်အောင်မြို့နယ်
2527-Mar-20မဲဇလီကုန်းမြို့ ဟင်္သာတခရိုင်
2427-Mar-20ပါဝါနက် ဟင်္သာတမြို့နယ်
2325-Mar-20ပုသိမ်မြို့ ပုသိမ်မြို့နယ်
2222-Mar-20မြို့ကွင်း ဟင်္သာတမြို့နယ်
2121-Mar-20မဲဇလီကုန်းမြို့ ဟင်္သာတခရိုင်
2020-Mar-20ရေကြည်မြို့ ရေကြည်မြို့နယ်
1919-Mar-20ကုန်းစောင်း မဲဇလီကုန်းမြို့နယ်
1818-Mar-20မြန်အောင်မြို့(E.P.C) မြန်အောင်မြို့နယ်
1716-Mar-20ကုန်းစောင်း မဲဇလီကုန်းမြို့နယ်
1614-Mar-20ကနောင် မြန်အောင်မြို့နယ်
1513-Mar-20နိဗ္ဗာန် ဟင်္သာတမြို့နယ်
1412-Mar-20ဓမ္ဘီ ဟင်္သာတမြို့နယ်
1311-Mar-20မြန်အောင်မြို့ မြန်အောင်မြို့နယ်
1210-Mar-20အင်္ဂပူမြို့ အင်္ဂပူမြို့နယ်
1110-Mar-20အင်္ဂပူမြို့ အင်္ဂပူမြို့နယ်
105-Mar-20မြန်အောင်ရေနံမြေ မြန်အောင်မြို့နယ်
93-Mar-20ကနောင် မြန်အောင်မြို့နယ်
829-Feb-20ဇလွန်မြို့ ဟင်္သာတခရိုင်
728-Feb-20မြန်အောင်ရေနံမြေ မြန်အောင်မြို့နယ်
625-Feb-20သုံးပင်ဆိုင် မြန်အောင်မြို့နယ်
522-Feb-20မြန်အောင်ရေနံမြေ မြန်အောင်မြို့နယ်
411-Feb-20ဇလွန်မြို့ ဟင်္သာတခရိုင်
311-Feb-20ထန်းသုံးပင် မြန်အောင်မြို့နယ်
28-Feb-20မြန်အောင်မြို့ မြန်အောင်မြို့နယ်
11-Jan-20အုတ်ရှစ်ကုန်း မြန်အောင်မြို့နယ်